Samenhang en betrokkenheid zijn onmisbaar bij veranderingen

Reorganisatie, fusie of verandering van strategie; veel organisaties zitten er midden in. Door het tempo waarmee veranderingen moeten worden doorgevoerd is er niet altijd voldoende tijd en aandacht om mensen mee te nemen in de transitie. Herinrichting van het primaire proces vraagt alle aandacht.

Juist de betrokkenheid van medewerkers kan er voor zorgen dat veranderingen soepel verlopen en dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van alle kennis, ervaring en creativiteit die al in huis is.

Met mijn kennis en ervaring op het gebied van interne communicatie en procesbegeleiding kan ik ondersteunen bij het creëren van betrokkenheid en samenhang.

Gebruik maken van wat er al is

Prachtig filmpje Air Bear , een straatkunstwerk van de Amerikaanse kunstenaar Joshua Allen Harris. Plastic zakken zijn aan elkaar gemaakt en op de ventilatieroosters van de metro in New York geplakt. Door de opstijgende lucht wordt het beeld opgeblazen. Gebruik maken van wat er al is, de energie de goede kant opsturen. Wat zou het mooi zijn als je dit idee toepast op een organisatie en de kracht en ervaring van medewerkers inzet om ideeën vorm te geven.

Air Bear