Een museum/wetenschappelijk instituut bevond zich in de ruim twee jaar dat ik daar werkte in een integratietraject met drie partneruniversiteiten. Na een korte periode van onderzoek heb ik een stappenplan voor interne communicatie en cultuurverandering geschreven en uitgevoerd. Met de algemeen directeur als opdrachtgever signaleerde ik knelpunten en adviseerde ik directie, MT, hoofd P & O, lijnmanagers en projectleiders.

Om intern draagvlak te verkrijgen voor een groot digitaliseringsproject heb ik een website ingericht, handleidingen geschreven en heb ik een filmpje laten maken.

Doelen hierbij waren de integratie zo soepel als mogelijk te laten verlopen en het communicatiever maken van de organisatie.