Een thuiszorgorganisatie die was ingericht in divisies is nu geografisch ingedeeld met multidisciplinaire zelfstandige teams met een focus op versterking van het netwerk en eigen kracht van de cliënt. Mijn opdracht was de medewerkers mee te nemen in de verandering. Ik had de leiding over een traject  waar er met een afvaardiging van elk team (61 teams)  gewerkt werd aan het concreet maken van kernwaarden en visie en het in dialoog gaan met de klant.

aanbeveling