Een softwarebedrijf in Amsterdam heeft de intentie geformuleerd om in 2020 een organisatie te zijn, met zelfsturende teams die onderling goed samenwerken. Ik begeleid de teams in het formuleren van doelstellingen en kaders, in het leren nemen van verantwoordelijkheid als team, in het ontwikkelen van visie en het nemen van beslissingen op basis daarvan. Bij deze opdracht gebruik ik instrumenten als Deepdemocracy en het Socratisch gesprek.