Medewerkers hebben niet altijd meteen zin in een verandering die vanuit de directie als noodzakelijk wordt gezien. Nut en noodzaak zijn weliswaar op abstract niveau geformuleerd maar is nog niet te vertalen naar de beleving op de werkvloer. Wat betekent dit voor mij? is een vraag die altijd speelt bij de medewerkers.

Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, bijvoorbeeld “Hoe zorgen we ervoor dat onze teams zelfsturend worden?” of “Hoe creëren we draagvlak voor de veranderingen in de organisatie?” ontwerp ik samen met de opdrachtgever of een representatieve afvaardiging van de organisatie een traject waarin we samen aan de slag gaan om de brug te slaan naar de werkvloer. Daarbij spreek ik mensen aan op hun creativiteit, ondernemerschap en het vermogen om invloed uit te oefenen. We zetten ontwerp om in actie.

Ook bij de uitvoering, het begeleiden van de bijeenkomsten of andere trajecten, hebben medewerkers een prominente rol. Ik begeleid ze daarbij. Vanaf het moment dat we starten wordt er met elkaar gebouwd.
Ik maak onder andere gebruik van de dialoog, Deepdemocracy (daadkrachtige methode voor besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen) en het socratisch gesprek.