De meeste mensen willen pas in beweging komen als duidelijk is dat de verandering voor henzelf een positief effect kan hebben.

Als medewerker van een organisatie is het makkelijker open te staan voor een verandering als je je gezien en gewaardeerd weet.

Mensen leren het snelst in de praktijk, door te doen, fouten te maken, te experimenteren en succes te ervaren. Dat is de manier om inzichten te verankeren in het dagelijks denken en doen.

Als je samen met een representatieve afvaardiging van de organisatie bedenkt wat er zou moeten gebeuren en dit met elkaar omzet in actie, sla je veel vliegen in een klap.

Successen benoemen en delen met elkaar is net zo belangrijk als kijken waar het wringt.