Een zelfbewust, elkaar inspirerend team met slagkracht

Als er iets nieuws verwacht wordt van een team door bijvoorbeeld een fusie, een reorganisatie, een veranderde vraag uit de markt of door een crisis (denk aan corona) betekent dat niet dat het team daar meteen klaar voor is.

Een team ziet niet altijd het nut van de verandering. Nut en noodzaak zijn weliswaar op abstract niveau geformuleerd maar zijn nog niet meteen te vertalen naar het dagelijks werk. Het kan ook zijn dat het team in verwarring is over de gezamenlijke opdracht, over de nieuwe rollen of over de groep mensen die wordt toegevoegd.

Als ik met een team aan de slag ga, onderzoek ik samen met het team en de leidinggevende of de gezamenlijke opdracht nog helder en passend is en of iedereen zich kan verbinden aan de rollen en de taken die daarbij horen. Is het duidelijk waar je invloed op hebt en waar leiderschap over genomen kan worden? Wat heb je te accepteren? Tegelijkertijd onderzoeken we de teamdynamiek. Welke patronen zien we? Hoe communiceren we met elkaar? Hoe gaan we om met verschillen?

Mijn rol is ervoor zorgen dat er helderheid komt, dat het bewustzijn op de teamdynamiek verhoogd wordt en dat er ruimte gecreƫerd wordt voor het goede, noodzakelijke gesprek. Met elkaar bouwen we een zelfbewust team met slagkracht dat zelfstandig verder kan en klaar is voor de toekomst.