Ruimte voor verschillen

Binnen een groep is wrijving, tussen leidinggevende en medewerkers, tussen medewerkers onderling of tussen teams onderling. Dat is niet zo verwonderlijk want mensen verschillen van elkaar. Het hoort bij het leven. Je kunt conflicterende denkbeelden zien als verrijkend voor je (professionele) relatie of voor je team. Niemand heeft het monopoly op de waarheid.

Maar helaas gaat het vaak anders. Conflict is niet iets waar we makkelijk mee omgaan. Het wordt al snel gedoe waar mensen elkaar kwijtraken. Of het conflict wordt angstvallig vermeden of er wordt niet meer geluisterd naar elkaar en alle energie gaat zitten in het overtuigen van de ander. Of, nog erger, het gesprek stokt helemaal.

Een conflict op deze manier kan als een zware deken op het team liggen. Het werkplezier verdwijnt, teamleden zijn moe en verdrietig en inspiratie of innovatie lijkt ver weg te zijn.

 

Regelmatig word ik gevraagd om te werken met een team waar conflict speelt. Ik noem het vaak ‘opruimgesprekken’. We creëren met elkaar veiligheid door bij aanvang afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan tijdens de sessie. Rustig, stap voor stap, verkennen we alle perspectieven. De stem van de meerderheid is meestal snel op tafel en vervolgens gaan we actief op zoek naar de minderheidsstemmen.

Ik nodig de groep uit om vrijmoedig te spreken en openhartig te luisteren. Het is belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt en dat de intenties van waaruit gehandeld of gedacht is, zijn gedeeld. Pas dan ontstaat er ruimte.

Ruimte om het conflict op de goede manier aan te gaan of ruimte voor een nieuw perspectief. Als een team deze stappen met elkaar heeft doorlopen is het vertrouwen in elkaar vergroot.

Mijn ruime ervaring met deep democracy  bewijst telkens weer dat de vertraging, die je inzet met een groep, loont.